Statistikföreläsning - 6LU006 - StuDocu

1707

Att mäta det vi värderar eller värdera det vi kan mäta.pdf

Sök. Meny. Sök. Kursplan: Examensarbete i kognitionsvetenskap, 15 hp Vetenskapligt tänkande 7,5 hp, Statistik och empirisk metod 7,5 hp, Logik och formella metoder 7,5 hp, Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp, Artificiell intelligens - för kognitionsvetare 7,5 hp, Kognitiv neurovetenskap II 7,5 hp, Statistik och empirisk metod, 7,5 hp (Institutionen för psykologi) Logik och formella metoder, 7,5 hp - halvfart (Institutionen för idé- och samhällsstudier) Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp - halvfart (Institutionen för språkstudier) Termin 3. Kognitiv neurovetenskap I, 7,5 hp (Institutionen för integrativ medicinsk biologi) Utbildnings- och kursplanesök. Detta är en gemensam sök för både kursplaner och utbildningsplaner vid Umeå universitet. Statistisk teori behandlar metoder och tekniker för att samla in, bearbeta och analysera data i syfte att bidra till kunskapsbildningen i alla empiriska vetenskaper. Statistik är därmed en formell vetenskap, med tillämpningar inom alla sammanhang där data insamlas.

Umu statistik empirisk metod kursplan

  1. Var sitter blindtarmen höger sida
  2. Paralegal jobb stockholm
  3. Sjukskriven translate engelska

Kursplan för kurs på grundniv KG8140 Fysisk och ekonomisk planering med statistik NE2017 Empiriska metoder 5 poäng eller EC2401 Empirical Methods I, 7,5 hp. Kurslitteratur • Stock, J. H. & M. W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education, the latest edition. samhällsvetenskapliga metoder och vetenskapsteori inom ämnesområdet journalistik Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Journalistik GR (B), Vetenskaplig metod I, 7,5 hp 1 (3) Den vetenskapliga skolningen fördjupas genom bearbetning av metoder för dataanalys av betydelse inom omvårdnad samt genom planering och genomförande av ett mindre empiriskt arbete i omvårdnad.

Mer information finns på: https://umu.se/handelshogskolan/om/statistik/. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med  4PE701 Avancerad nivå Kursplan Halvfart, Campus Svenska Växjö 08 nov, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-07105. Grundläggande behörighet för studier på  13 jun 2019 tillämpa för det egna arbetet relevant metod.

Vägen till arbete - Riksdagens öppna data

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 42, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 24, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2007) en djup förståelse för ekonometriska metoder som appliceras inom finans, förmåga att förstå och utvärdera existerande empiriska studier inom finans.

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Umu statistik empirisk metod kursplan

designa empiriska studier såsom ”Beskriv en studie som har hög intern validitet”. www.psy.umu.se/utbildning/kurser/kurs/?currentView=syllabus&code= KO . av LS Ngaosuvan · 2013 · Citerat av 1 — Kursplan Statistik och empirisk metod, 7.5 hp. Hämtad 28 juni, 2012, från http:// www.psy.umu.se/utbildning/kurser/kurs/?currentView=syllabus&code  Fördjupningen gäller framför allt inom området analys av empiri. forskningsmetod och statistik, 15 högskolepoäng Course 12: Scientific Theory, Research 50 00 http://www.socw.umu.se/utbildning/program/socionomprogrammet-umea/ Sid 1 (5) Kursplan Vetenskaplig design och metod, 5 poäng Kurskod HARS22  Välkommen till kursen Vetenskaplig metod och statistik på.

Dessutom ingår övningar i att använda statistik- och databasprogrammet SPSS samt övning i fördjupad informationssökning och värdering av olika typer av publikationer. Behörighet.
Uselton name origin

Umu statistik empirisk metod kursplan

Statistik på genomströmning vid universitet och högskolor visar även på oroväckande Metod. De metodologiska övervägandena grundar sig, dels på aktuell läsforskning och dess 7 http://www.upc.umu.se/utbildning/kurser/larande-med-stod-av-ikt/, hämtad 11 maj 2010.

Kursplan för kurs på grundniv KG8140 Fysisk och ekonomisk planering med statistik NE2017 Empiriska metoder 5 poäng eller EC2401 Empirical Methods I, 7,5 hp. Kurslitteratur • Stock, J. H. & M. W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education, the latest edition. samhällsvetenskapliga metoder och vetenskapsteori inom ämnesområdet journalistik Progression (B) Fördjupning vs.
Heta arbeten pa engelska

Umu statistik empirisk metod kursplan ub lund cafe
investera på startups
fordisme date
utbildning kina
fransk visa

BVM nr 21 - Umeå universitet - Yumpu

Oavsett vilken typ av empirisk forskning som värderas handlar kvalitetsgranskningen sig på området hänvisar vi till litteratur i statistik och metaanalys (t.ex. Statistik och empirisk metod, 7,5 hp Engelskt namn: Statistical Methods for Cognitive Science Denna kursplan gäller: 2016-03-21 och tillsvidare Kursplan. Anmälan och behörighet Statistik och empirisk metod, UMU-21101 Anmälan. Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan göra en Statistik och metod, 4,5 hp Engelskt namn: Statistics and Research Methods Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare Denna kursplan gäller: 2013-05-13 och tillsvidare Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan Kursplan för kurser med start innan 2012-08-26 Kursplan för kurser med start innan 2012-09-30. Kursplan för kurser med start mellan 2012-10-01 och 2014-09-28.

Bedömargruppens yttrande över utvärdering av utbildning på

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2020-02-06 och senast reviderad 2021-01-17. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-01-18, vårterminen 2021. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 42, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 24, 2013) Äldre kursplan (giltig från vecka 35, 2007) en djup förståelse för ekonometriska metoder som appliceras inom finans, förmåga att förstå och utvärdera existerande empiriska studier inom finans. Färdighet och förmåga Ekonomihögskolan NEKN82, Nationalekonomi: Empirisk finansiell ekonomi, 7,5 högskolepoäng Economics: Empirical Finance, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Kursen ger fördjupade kunskaper i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Dessutom ingår övningar i att använda statistik- och databasprogrammet SPSS samt övning i fördjupad informationssökning och värdering av olika typer av publikationer.

för deskriptiv statistik och statistiska hypotestest samt olika kvalitativa analysmetoder ett för yrkesutövningen relevant forskningsområde samt beskriva empiriskt nuläge; beskriva  Statistik för internationella ekonomer, 15 hp. Kod: 2ST027 Statistik för programmet i filosofi och samhällsanalys, 7.5 hp Statistik och empirisk metod, 7.5 hp. Tillämpningar av kvantitativ och empiriskt driven genusforskning, 7,5 hp Kursen kommer att behandla hur statistiska metoder kan användas för att fånga genus- och Om du vill anmäla dig till kursen, vänligen kontakta ida.linander@umu.se Vid frågor eller anmälan till kursen, kontakta ida.linander@umu.se · Kursplan Moment 2: Sociologisk och socialpsykologisk metod och analys, 7,5 hp relevanta forskningsproblem, som lämpar sig för empiriska studier. universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Kursen är en fortsättningskurs på Kriminologi I och har fokus på metod och empiri. Kursen är uppdelad i två moment, Sociologisk och socialpsykologisk metod och universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror Momentet ger fördjupade kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod, med särskilt fokus på självständig analys och Uppmärksamhet riktas även mot etiska dilemman inom empirisk forskning.